О Г Л А С И

 


11.Оглас бр.28/2018 за Јавна набавка на мобилни телекомуникациски услуги,за период од една година

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

 


10.Оглас бр.27/2018 г.за јавна набавка на огревно дрво,за период од една година

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОГРЕВНО ДРВО

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ОГРЕВНО ДРВО 

9. Оглас бр.26/2018 г.за Јавна набавка  на  услуги за поправка и сервисирање на медицинска опрема,за период од една година

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОПРАВКА И СЕРВИС НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПОПРАВКА НА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 

8. Оглас бр.25/2018 г.за Јавна набавка за материјали за тековно одржување на инсталациите на објектите на ЈЗУ Здравствен дом Ресен

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ НА ОБЈЕКТИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ИНСТАЛАЦИИ НА ОБЈЕКТИ 

7. Оглас бр.24/2018 г.Набавка на услуги за oдржување на апликативен софтвер

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА УСЛУГИ ЗА АПЛИКАТИВЕН СОФТВЕР

 


 

6. Оглас бр.23/2018 година за јавна набавка на услуги за одржување на ПП апарати,хидранти и громобрантска инсталација за потребите на ЈЗУ Здравствен дом Ресен

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПП АПАРАТИ

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПП АПАРАТИ

 


5. Оглас бр.22/2018-Набавка на стоматолошки материјали

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ


 

4. Оглас бр.21/2018-Набавка на рентген филмови 30х40 зелен програм

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕНТГЕН ФИЛМОВИ

ОДЛУКА ЗА РЕНТГЕН ФИЛМОВИ


 

3. Оглас бр.20/2018-Набавка на хигиенски средства

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ХИГИЕНСКИ СРЕДСТВА

ОДЛУКА ЗА ХИГИЕНСКИ СРЕДСТВА

 


 

2. Оглас бр.19/2018 -Набавка на канцелариски материјали

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КАНЦЕЛАРИСКИ  МАТЕРИЈАЛИ

ОДЛУКА ЗА КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

 


 

1. Оглас бр.18/2018 година за Јавна набавка на


,,РЕАГЕНСИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА RIDA QLine Allergy System ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ” на ден 23.07.2018 година.


Воедно Ве известуваме дека денес 23.07.2018 година Огласот бр.18/2018 година е објавен во Бирото за јавни набавки.


ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА РЕАГЕНСИ ЗА КОЖНО ОДД ЈУЛИ 2018

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕАГЕНСИ ЗА КОЖНО ЈУЛИ 2018