ОТСЕК ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПРЕДУЧИЛИШНИ И УЧИЛИШНИ ДЕЦА

Работно време од 07-15 часот

 

Одделот за превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца е одлично екипиран ,спроведува превентивни прегледи како и комплетна вакцинација на најмладите жители на нашата Општина.

  • Д-р Јаким Стојчевски

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

  • Олга Павлевска
  • Елизабета Илоска
  • Даница Недановска

ПСИХОЛОГ

  • Соња Јанчевска

 

HPIM1629